Menu Sluiten

Hoor ik nu God of hallucineer ik?

In de pastorale begeleiding en toerusting kan het spreken van God aan de orde komen. Doordat ik een psychose heb meegemaakt is de zoektocht naar het wel of niet spreken van God en de wijze waarop hij spreek een grote uitdaging geweest.

Tijdens de psychose die ik doormaakte hoorde en zag ik dingen die er niet waren. Ik koppelde de informatieprikkels op een irreële wijze. Dit waren eenzame en angstige momenten. Realiteit en hallucinatie liepen door elkaar heen. Wat was echt en wat was nep?

Jaren na de psychose kwam ik met christenen (en boeken) in aanraking die zeiden dat God vandaag de dag ook nog steeds spreekt. Gods spreken is realiteit. Een boekje van John Eldredge, Leren wandelen met God – Hij zoekt het gesprek met jou, heeft me hierbij geïnspireerd en aan het denken gezet.

Door de jaren heen leerde ik steeds meer over het spreken van God. Dat ik een psychose mee heb gemaakt, maakte het verstaan van Gods stem niet eenvoudig. Was wat ik hoorde reëel of was ik aan het hallucineren? Sommige hulpverleners zien dit als psychotische verschijnselen, anderen staan wel open voor bovennatuurlijke ervaringen. Ik ervoer een drempel om de zoektocht naar het spreken van God met een hulpverlener te bespreken, ook binnen christelijke hulpverlening.

Kerk als oefenplek

Binnen de kerk kon ik mensen vinden om hierin samen te zoeken. Ik groeide in het onderscheiden van Gods werkelijke spreken van andere ‘stemmen’. Ik leerde hierbij hoe ik op een goede wijze om kon gaan met het wel of niet spreken van God en op welke wijze ik dit met de mensen om mij heen kon checken. Was dit spreken van God of niet? En hoe ga ik met datgene om waarvan ik de indruk heb dat het van God is? Hoe gebruik ik het spreken van God op een gezonde wijze in mijn leven?

Gebruikte bronnen:
Zorg voor het verhaal – Achtergrond, methode en inhoud van de pastorale begeleiding (R. Ganzevoort & J. Visser)
Leren wandelen met God – Hij zoekt het gesprek met jou (J. Eldredge)

Wat je misschien ook wilt lezen