Menu Sluiten

Presentiebenadering

Come Alive en de Presentiebenadering
Present zijn is het hart van de pastorale begeleiding die ik aanbied. Het is een basishouding, waarbij ik werkelijk luister wat er bij jou op het spel staat. Wanneer je zelf door een moeilijke periode gaat kan het goed zijn als een professional met je meeloopt die zelf ook in een dergelijke situatie is geweest. Ik wil je horen in jouw situatie en je leven vanuit jouw perspectief zien, om samen te kijken wat daarin nodig is.

Grondlegger Presentiebenadering
Waar komt de presentiebenadering vandaan? Andries Baart is een theoloog en filosoof die de Presentiebenadering heeft uitgewerkt. Hij heeft het zelf niet bedacht, maar heet het vanuit zijn onderzoek onder buurtpastors in Utrecht in een model verwerkt. De buurtpastors gingen naar de mensen in de buurt toe. De standaard was dat de mensen juist naar de hulpverleners toe kwamen. De buurtpastors zochten de mensen op in hun thuis- en leefsituatie om hen dáár te ontmoeten. Dit is ook de wens waaruit ik werk, maar dit is niet altijd mogelijk. In dat geval zoeken we een andere geschikte plek. 

God is in jouw lijden
De theologische basis voor de presentiebenadering komt naar voren in Gods aanwezig zijn in deze wereld. Hij is present in jou en mijn leven. God kwam deze wereld binnen, in vlees en bloed, in Jezus Christus. 
Hij is present in jouw leven en lijden. Hij kan meevoelen met jouw lijden, omdat hij dit ook heeft meegemaakt. Hij beziet jou vanuit wie je bent en kijkt voorbij het probleem. Hij aanvaardt jou onvoorwaardelijk.
Vanuit de navolging van Christus wil ik als pastor present zijn in jouw leven op weg naar herstel om hernieuwd leven te vinden.

Uitgangspunten

  1. Ik benader je zoals je bent, niet vanuit je problemen (of stigma). 
  2. Onvoorwaardelijke aanvaarding
  3. Ik luister aandachtig luisteren en ben aanwezig, om de wereld vanuit jouw ogen te zien
  4. Ik positioneer mij naast je: als coach, mentor, begeleider.
  5. Vanuit een veilige relatie van vertrouwen wordt duidelijk wat er voor jou nodig is.
  6. Pijn en onmacht weet ik te verdragen.
  7. Problemen kunnen niet altijd opgelost worden, maar doordat er werkelijk geluisterd en aandacht is, wordt de pijn wel verlicht.

Wat je misschien ook wilt lezen