Menu Sluiten

Home

Op weg naar een vernieuwd leven

Je verlangt naar innerlijke vrede en ruimte in een maatschappij die hoge eisen aan je stelt. Ik ga graag met je op weg om vanuit jouw talenten en gaven te leven, want God heeft jou uniek gemaakt. Als je daaruit leert leven ontstaat innerlijke en uiterlijke vrijheid. Je leeft in verbinding met jezelf, God en de mensen om je heen. Je leert luisteren naar jezelf en naar Gods spreken in jouw leven. Dit geeft ruimte om vanuit de rust, in intimiteit met Hem te leven. Jouw gaven, talenten en passies leer je op eigen wijze in te zetten.

Toerusting

Pastorale toerusting vanuit Come Alive is op basis van pastorale ervaringsdeskundigheid met psychose, depressie, angststoornis en burn-out.

In de pastorale (groeps)begeleiding werken we aan innerlijke herstel. Je leert vanuit jouw unieke eigenheid leven door het luisteren naar jezelf en God. 

Het is mijn verlangen dat mensen werkelijk gaan leven vanuit hun door God gegeven eigenheid en in vrijheid hun plek innemen, door te leren luisteren naar God, zichzelf en de mensen om hen heen. 

“Ik ben Eelco Poelarends van Come Alive | Pastoraat & Ervaringsdeskundigheid. Ik help om je groeien in relatie met God, jezelf en de mensen om je heen. Dit doe ik door aan te sluiten bij wie jij bent. God heeft jou uniek gemaakt. In de weg die we afleggen help ik jou stappen zetten om jezelf (opnieuw) te ontdekken, te versterken en verder tot bloei te laten komen. Je eigen kleur en stem groeit. Hierbij is het mijn verwachting dat God in het proces van ontdekken ook Zijn liefdevolle stem laat klinken en jij hem (verder) leert verstaan.”

Uitgangspunten

Presentiebenadering

In de ontmoeting en het werkelijk luisteren naar jou wordt duidelijk wat er nodig is. Pastorale methodieken zijn dienend aan datgene wat in de ontmoeting met jou naar voren komt.

Hoop voor Herstel

Vanuit mijn bodemervaring van de ontwrichtende ervaringen heb ik een groot vertrouwen en geloof in de mogelijkheid van innerlijke genezing en herstel in jou leven.

Luisterend Bidden

De pastorale begeleiding is een gesprek waarin God volledig meedoet en betrokken is. Er is ruimte om naar Hem te luisteren en zijn spreken te leren verstaan.