Menu Sluiten

Pastorale toerusting en begeleiding bij psychische kwetsbaarheid

Toerusting

Laat je kerk, gemeente of organisatie toerusten in het omgaan met psychische kwetsbaarheid.

Mijn aanbod bestaat uit (s)preken, workshops en/of advies rond pastoraal beleid.

Leren omgaan met psychische klachten kan  een hele dobber zijn. In de pastorale begeleiding werken we aan jouw persoonlijke  herstel. Je leert steeds meer vanuit jouw eigenheid te leven.

Ik had een psychose, angststoornis, depressie en een burn-out. Ik herstelde hier volledig van. Deze persoonlijke ontwrichtende ervaringen gebruik ik tijdens de pastorale toerusting en begeleiding. 

“Ik ben Eelco Poelarends van Come Alive | Pastoraat & Ervaringsdeskundigheid. Ik help om je groeien in relatie met God, jezelf en de mensen om je heen. Dit doe ik door aan te sluiten bij wie jij bent. God heeft jou uniek gemaakt. In de weg die we afleggen help ik jou stappen zetten om jezelf (opnieuw) te ontdekken, te versterken en verder tot bloei te laten komen.”

Mijn Uitgangspunten

Je mag er zijn!

Ook al ziet je leven er niet uit zoals je misschien zou willen, God aanvaard jou volledig. Hij kijkt vol vreugde en liefde naar jou. Vanuit dit oogpunt wil ik ook naar je kijken in de begeleiding.

Hoop voor jouw herstel

Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid met psychose, angststoornis, depressie en burn-out heb ik een groot vertrouwen en geloof in de mogelijkheid van innerlijke genezing en herstel in jou leven.

Presentiebenadering

In de ontmoeting en het werkelijk luisteren naar jou wordt duidelijk wat er nodig is. Pastorale methodieken zijn dienend aan datgene wat in de ontmoeting met jou naar voren komt.