Menu Sluiten

De Pastor als gewonde helper

Een aantal jaren geleden ging ik naar een conferentie waar er gebeden werd voor de zieken. Ik geloof dat God vandaag ook nog steeds geneest op bovennatuurlijke wijze. Vooraf werd er gevraagd wie er niet ziek was. Ik stak mijn vinger op. Het was de bedoeling dat de ‘niet-zieken’ baden voor de zieken. Toen er echter een meisje op het podium kwam getuigen dat ze geen medicijnen meer slikte, besefte ik dat ik toch nog ziek was. Ik slikte toen immers nog een anti-psychoticum. 

Psychisch gezond?
Maar wat is gezondheid nu eigenlijk? De definitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (uit 1948) met betrekking tot gezondheid gaat naast afwezigheid van ziekte over ‘compleet, lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden’. Hieraan voldoet bijna niemand. De enige persoon bij wie ik me dat kan bedenken dat is Jezus. Maar klopt dat wel?

Jezus was psychisch ziek?
Volgens de bovenstaande definitie kun je zelf zeggen dat Jezus psychisch niet helemaal gezond was (op een bepaald ogenblik). Na het laatste avondmaal, wanneer Jezus met zijn discipelen naar de Hof van Gethsemane gaat, gaat hij in in gebed. Hij wordt bang en voelt zich ‘doodongelukkig’.

Hij werd intens verdrietig en voelde grote ongerustheid opkomen. Toen zei hij tegen ze: ‘Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken.’

(Mattheus 26)

Nu was dit een momentopname en is er niet gelijk sprake van ziekte. Maar het geeft wel weer dat ook Jezus zich niet altijd ‘compleet gezond’ voelde, als er gekeken wordt naar de definitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Ook van andere Bijbelse personen als Petrus en Paulus zou je kunnen zeggen dat ze niet altijd ‘compleet gezond’ waren.

Onderscheid in de kerk
Ook binnen kerken wordt er nog te vaak uitgegaan van de ideale definitie van ziek en gezond. Doordat we in een maatschappij met een hooggezondheidsideaal en we (ook als christenen) dit leven zo veel mogelijk willen verwerven, alsof we geen eeuwig de tijd hebben, wordt er veel waarde gehecht aan gezondheid. Dat ik bij verschillende genezingsdiensten ben geweest geeft aan dat ik hier ook waarde aan hecht. Ik geloof dat er genezing en herstel mogelijk is. 

Positieve gezondheid
In 2009 werd door de Gezondheidsraad een conferentie gehouden met internationale experts. Ze dachten na over de oude definitie van gezondheid, omdat dit ideaal van gezondheid niet was te bekostigen door de overheid. Mensen leefden steeds langer en aan de hoge eisen konden veel (oudere) mensen niet meer voldoen.

Er kwam een nieuwe definitie: gezondheid is het vermogen zich aan te passen en zelf regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen. Het gaat hierbij dus om ‘omgaan met’ en het voeren van ‘eigen regie’.

Het was niet meer wachten tot de dokter of hulpverlener je beter maakte, maar waar je op zo’n wijze omgaat met je beperkingen of uitdagingen, zodat je weer een zinvol leven op kan bouwen. Hierbij gaat het er niet om dat mensen hun leven dus zelf maar uit moeten zoeken. Wel gaat het erom dat je de innerlijke kracht van mensen aanspreekt, om naar hun doelen te werken. Je roept dat wat in hun aanwezig is bij hen, naar boven.

God geneest, maar nog niet alles?
Zoals ik eerder zei geloof ik dat God vandaag de dag nog lichamelijk en innerlijke genezing geeft. Zelf heb ik dit in het proces van mijn herstel gemerkt. Ik zeg zelfs dat ik geheel hersteld ben. Toch worstel ik nog regelmatig met lastige gevoelens als angst, verdriet en boosheid. Er zijn ook veel mensen die bidden om genezing, maar deze (nog niet) gekomen is. Iemand die blind is en na veel bidden en uitstrekken naar Gods genezing, nog steeds niks ziet. Bij blijvende ziekte kan er een moment komen dat je wil leren omgaan met deze beperking. Je gaat door een rouwproces, om het verlies. Verlies van hoop op genezing en het aanvaarden van de situatie. Daarbij is het natuurlijk goed mogelijk dat je blijft uitstrekken naar genezing, maar je leert ook te leven met je beperking.

Hersteld
De grootste genezing en herstel die in een mensenleven kan komen, is dat hij of zij Jezus aanneemt als zijn Verlosser. De Bijbel spreekt over dat je overgaat van de dood naar het leven. Je wordt met Jezus, de Levende. Van hieruit ga je steeds gezonder leven. Hierbij is niet direct onderscheid in ziek en gezond. Het is een doorlopend geheel, waarbij we volledig herstel zullen vinden na dit leven. God geneest psychische, lichamelijke en sociale gebrokenheid in ons leven. Maar iedereen zal ook nog steeds gebrokenheid tegenkomen en ervaren.

Pastor als multideskundige
Ook de pastor is een gewonde helper. Hij is iemand die mensen wil helpen op weg naar heelheid, om hen verder te helpen om hun roeping uit te gaan leven. Ik doe dit vanuit pastorale deskundigheid en vanuit mijn eigen overwonnen en genezen ontwrichtingen. Maar ik ben ook iemand die gebrokenheid in mijn leven ervaar. Ik ben deskundig in verschillende rollen: als professional, als ervaringsdeskundige en als iemand die zelf ook gebrokenheid in zijn leven heeft.
Wat dat betreft was ik bij de conferentie voor een deel genezen en voor een deel nog ziek. We worden door God veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid.

En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die Geest is (2 Korintiërs 3:18).

Bronnen: Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Van OS, J., & Boevink, W. (2016). Goede GGZ!: Nieuwe Concepten, Aangepaste Taal en Betere Organisatie. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum. 

  

 

Wat je misschien ook wilt lezen