Menu Sluiten

De pastorale begeleiding die ik geef is op basis van het Emmaüsprincipe. Ook het beeld van de herberg past hier goed bij. In de ontmoeting met God, kom je tot jezelf. Je gaat nieuwe energie en leven ervaren (Come Alive). Vandaar uit is er ruimte om weer verder te gaan met wensen, dromen en verlangens (Alive Adventure).

Emmaüsprincipe
Iemand vroeg eens: ‘Wat versta je onder pastoraat’. Ik antwoordde met het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24). Het is mij op het hart geschreven. De Emmaüsgangers waren vanuit Jeruzalem op weg naar Emmaüs. Jeruzalem staat hier voor hun bestemming, roeping en passie. Emmaüs staat hier voor hun oude vertrouwde leventje.

Deze twee mannen waren gedesoriënteerd en gedesillusioneerd. Jezus, degene waar ze zich op richten, op wie ze vertrouwden, Hij die de vervulling was van hun dromen, passies en verlangen, was dood. Hun meester was niet alleen dood, er was ook iets in hen gestorven. Ze waren zelf een beetje dood gegaan.

Daar komt op deze aftocht Jezus als een herder en profeet naast hen lopen. Hij veroordeelt hen niet, maar wekt nieuwe hoop in hen op (Later zeggen zij hierover: ´‘was ons hart niet brandende in ons?’).

Thuis ontmoetten ze de Levende Heer, en ze ontmoeten daarbij tegelijk zichzelf. Dat wat dood is in hen, wekt Jezus tot leven (Come Alive). Wanneer ze bij de Heer en zichzelf zijn gekomen, laten ze alles achter, om weer terug op weg te gaan naar hun bestemming (Alive Adventure). Dit noem ik het Emmaüsprincipe.

In mijn rol als pastoraal begeleider loop ik een tijdje met je op (soms gaan we letterlijk wandelen). Misschien heb je net als de Emmaüsgangers je dromen, passies en verlangens zien sterven, ben je je onbevangenheid verloren. Je zit vast in angsten en zorgen. In de tijd dat ik met je oploop gaan we op zoek naar nieuwe leven. Om wat doods aanvoelt weer tot leven te zien komen. Je groeit in de relatie met God en je komt meer tot jezelf. Je gaat weer in je bestemming wandelen. Het Emmaüsprincipe is voor mij dan ook Bestemmingspastoraat.

Herberg
Een andere mooi beeld om mijn pastorale benadering te beschrijven is die van de Herberg. Mensen komen in een herberg voor een korte of langere tijd. Maar het kenmerk is dat het een tijdelijk verblijf is. Ze komen voor ontspanning, gezelligheid en rust. Er wordt gezorgd voor voedsel en ze kunnen even op verhaal komen. Ze verkennen de natuur of doen andere activiteiten in de omgeving.

Zelf zie ik het pastoraat ook als een herberg. Ik help je om op verhaal te komen bij mij en bij God. Dit kan een enkel gesprek zijn of een langer traject. Ik wil proberen dat je weer tot jezelf komt (Come Alive). Je kunt nieuwe inspiratie opdoen door de gesprekken en de nieuwe dingen die ik aanbied. Je leert nieuwe wegen inslaan en gaat hopelijk vol goede moed weer terug naar je eigen leven (Alive Adventure). Op deze wijze geef ik uiting aan presentiepastoraat.

Gods spreken
In de begeleiding kan ook het profetische aspect naar voren komen. Door te luisteren naar de stem van God en proberen te kijken met Zijn ogen wil ik datgene aanspreken wat God ziet. Ik zal dit gebruiken om op te bouwen, te vertroosten en te bemoedigen (1 Kor 14:3).