Menu Sluiten

We maken allemaal mooie en moeilijke perioden in ons leven mee. Perioden van verdriet, ziekte en verlies. Ik maakte een psychose, depressie, angststoornis en burn-out door. Maar persoonlijke ontwrichtende ervaringen kun je niet zomaar inzetten in begeleiding. Hieronder geef ik weer hoe ik deze persoonlijk gekleurde ervaringen inzet voor het herstel van anderen (zie ook onderstaande afbeelding).

Persoonlijke ontwrichtende ervaringen

Tijdens de psychose werd ik opgenomen in de Psychiatrie (PAAZ).  Daarna heb ik jarenlang verschillende therapieën in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gehad. Verder ben ik door een proces van bevrijding, innerlijke genezing en herstel gegaan binnen het pastoraat in kerken en verschillende christelijke organisaties.

Ervaringskennis

Binnen deze studie heb ik mijn persoonlijke ervaringen vanuit het pastoraat (innerlijke genezing, bevrijding en pastorale gesprekken en toerusting) de GGZ en andere hulpverlening geïntegreerd in mijn functioneren als pastoraal begeleider en toeruster. Dit deed ik door het integreren van ervaringen van anderen, wetenschappelijke bronnen en mijn persoonlijke ontwrichtende ervaringen. 

Ervaringsdeskundigheid

Ik heb de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) afgerond, waarbij ik me heb gespecialiseerd in Pastoraal Agogisch Werk. Bij Agogiek gaat het om mensen meenemen in een proces van verandering.

 

Nu zet ik mijn doorleefde ervaringen uit het Pastoraat en GGZ in om anderen verder te helpen in hun leven, om (opnieuw) in hun bestemming te gaan wandelen. Wat God in mijn leven heeft gedaan, kan ook tot overwinning in het leven van anderen leiden. Door het getuigenis wat Jezus ook in jouw leven heeft gedaan, wil hij anderen meenemen in het overwinnen van obstakels in hun leven.

Hierbij voel ik me geroepen door te tekst:

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”(Openbaring 12:11 NBG)

Ervaringen
Ik heb ervaring opgedaan met het toerusten en begeleiden van individuen en groepen in de Vineyard Gemeente Amersfoort en Wageningen, het Leger des Heils (Bij Bosshardt), een PKN-gemeente, en een gemeente van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Ik me hierdoor goed bewegen tussen verschillende soorten kerken en gemeenten.

 

Meer info & contact