Menu Sluiten

Vanuit mijn herstel van psychose, depressie, angststoornis en burn-out rijk ik sleutels van herstel aan, waarvan het mijn verlangen is dat dit bijdraagt aan jouw herstel en het herstel in de mensen in jouw omgeving. 

Sleutel 1: Zoek je hoogste waarde in God

Sleutel 2: Een cultuur van liefde draagt bij aan herstel

Toerusting

Graag kom ik in jouw gemeente, kerk of (jeugd)groep spreken over de sleutels van herstel. Ook andere onderwerpen zijn mogelijk.  Mijn uitgebreide toerustingsaanbod vind je hier:

Begeleiding

Spreken deze sleutels van herstel jouw aan? Worstel je zelf met een van deze thema’s? Ik loop graag met je mee in jouw persoonlijke weg naar herstel. Herstel is voor iedereen uniek. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid en pastorale professie zoeken we nieuwe hoop en geloof in de weg die jij gaat.