Menu Sluiten

Vandaag help ik je jouw grip te vergroten in tijden van verandering en crisis. Want de  corona-crisis zorgt voor een grote schok in onze levens (en in het het leven van degene die jij begeleidt). Hierdoor valt de grip op de toekomst weg en dat zorgt voor onzekerheid. 

Maar het helpt mij juist nu om inzicht te krijgen in het proces waar ik inzit. Want dan kan ik mijn (nare) gevoelens beter plaatsen. Overigens vind ik het ook belangrijk om te kijken wat God aan het doen is in mijn leven in deze situatie, maar dat laat ik nu achterwege. 

Verandercurve van Kübler Ross

In de vorige blog werkten we aan onze grip met de cirkels van Covey. Nu gaan we aan de slag met de verandercurve van Kübler Ross. 

Kübler Ross was een psychiater die met name bekend is geworden rond stervensbegeleiding en de verschillende fases van rouwverwerking. De huidige coronacrisis en de maatregelen hebben ook voor verlies gezorgd. Er overlijden veel mensen en bijna iedereen is zijn dagelijks ritme (voorlopig) kwijt. Daarin zullen we een nieuwe weg moeten vinden.

De nieuwe weg vinddn kan met behulp van de curve of grafiek. Het geeft je inzicht in jouw situatie. Dit is echter niet bedoeld om anderen vervolgens in een hokje te duwen. Ik daag je uit om de inzichten die je vandaag opdoet te gebruiken in je (begeleidings)relaties.

Verandercurve van Kübler Ross in het pastoraat
Verandercurve van Kübler Ross in het pastoraat

Uitleg verandercurve: wat doet verandering met jou en hoe reageer jij daar goed op.

Om de curve zo goed mogelijk te begrijpen geef ik hier aan wat veranderingen met jou kunnen doen en hoe je op het gedrag en emoties van anderen die een verandering ondergaan kunt reageren (in oranje). 

De schok

Bij een grote verandering komt eerst de schok. Je hoort dat de scholen voorlopig niet open gaan en je thuisonderwijs aan je kinderen zal moeten geven. Je hebt mogelijk echt even tijd en ruimte nodig om dat te verwerken. 

Advies om mee om te gaan: geef degene die je begeleidt tijd en ruimte om de schok te verwerken. 

De ontkenning

Daarna komt de ontkenning. Je zegt bij jezelf dat het allemaal wel meevalt en dat we over 2 weken waarschijnlijk allemaal weer naar school kunnen. Je gaat een heerlijk dagje naar het strand en ziet daar nog veel meer mensen lopen. Het zal allemaal wel los lopen. 

Advies om mee om te gaan: blijf oordeelloos luisteren en maak ruimte. Kom ook wanneer de ruimte ontstaat met gepaste tegenwerpingen. Besef dat het ontkennen van de feiten een beschermingsmechanisme is, die de ander nog nodig heeft. Hij/zij is op zoek naar grip. 

Boosheid

Vervolgens kom je boosheid tegen. Je moppert op alle goede of slechte maatregelen van de overheid. Je Twittert er heerlijk op los, je gooit je frustratie eruit bij een Facebook bericht of je loopt de hele dag te mopperen. 

Advies om mee om te gaan: geef ruimte om stoom af te blazen. Dit kan door een gesprek, door het uit te tekenen, door het uit te schrijven of andere vormen van emotieregulatie. Stimuleer de ander ook om stoom af te blazen naar God. Hij kan wel tegen een stootje. 

Het onderhandelen

Je krijgt steeds meer zicht op de situatie, maar probeert dit nog te ontwijken door te onderhandelen. Ook bekijk je de cijfers van het RIVM, vergelijkt dit met andere landen en andere zelfbenoemde experts. Daarna bereken je hoeveel invloed het op je gaat hebben of dat jet het zo ver mogelijk van je af kan houden. 

Advies om mee om te gaan: toon de pastorant de onvermijdelijkheid van de situatie. Ook hier wordt het onderhandelen gebruikt als beschermingsmechanisme. Blijf rustig aanwezig en maak ruimte voor deze gevoelens. 

Depressieve gevoelens

Daarna komen depressieve gevoelens. De verandering of crisis is er echt en je kunt er niet (geheel) aan ontkomen. Je ervaart verdriet en rouw dat je leven van een maand geleden (voorlopig) weg is. 

Advies om mee om te gaan: wees hierin geduldig. Probeer de gevoelens niet op te lossen of te bagatelliseren, maar geef ruimte aan het verdriet en de rouw om verlies van de oude situatie. 

Aanvaarding

Waar je heen gaat bewegen is de aanvaarding. De grote veranderingen die zich voordoen of voorgedaan hebben in jouw leven door de corona crisis heb je (voor een deel) aanvaard. 

Advies om mee om te gaan: ondersteun de pastorant door bevestiging en kijk terug op welke stappen overwonnen zijn.  

Download hier de twee werkbladen:

Werkblad meer grip
Werkblad voor begeleiders


Wat je misschien ook wilt lezen