Menu Sluiten

Bestemmingspastoraat

Mijn verlangen is om jou verder in je bestemming te helpen. Hierbij zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in. Maar wat zie ik dan als bestemming van de mens? Ik deel dit op in je eerste en tweede bestemming. Ten eerste gaat het om ‘zijn’. Vanuit dit zijn, mag je dingen gaan ‘doen’.

Come Alive – Onze eerste bestemming: Leven in relatie met God, jezelf en je naaste

Je bent ten eerste bedoeld om in intieme verbondenheid met God, jezelf en je naasten te leven. In de Bijbel wordt dit door Jezus als volgt verwoord:

“Houd van de Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.’ De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’ Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee.”

(Marcus 12: 30,21, BB)

 

“Een nieuw gebod geef ik jullie:
dat jullie elkaar liefhebben,
zoals ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie ook elkaar liefhebben.
Hierin zullen allen weten
dat jullie mijn leerlingen zijn,
als jullie liefde onder elkaar hebt’.

(Johannes 13: 34-35)

Dit leven in relatie met God, jezelf en de naaste, zorgt ervoor dat je thuis bent bij jezelf. Dit geeft een gevoel van leven. In de Toerusting en Begeleiding gebruik ik mijn ontwrichtende ervaringen om je verder te helpen om dit leven te vinden.

Hoe zet ik mijn ervaringen hierbij in?

Groeien in de levende relatie met God:

  • God spreekt echt: tussen hallucinatie en Gods stem verstaan (Psychose)
  • God is erbij: tussen verstand en gevoel (Depressie)
  • God is liefde: tussen God is Liefde en angst voor straf (Angststoornis)
  • God houdt van jou: tussen God zag dat het goed was en ik ben niet genoeg (Burn-out)

Groeien in de levende relatie met jezelf:

  • Tussen aanpassen en jezelf tonen (Psychose)
  • Tussen waardeloos en waardevol (Depressie)
  • Tussen angst en vertrouwen (Angststoornis)
  • Tussen jezelf liefhebben en jezelf bewijzen (Burn-out)

Groeien in de levende relatie met je naaste:

  • Hoe zie jij de ander?  (Psychose)
  • Hoe kun jij er voor de ander zijn in zijn depressie? (Depressie)
  • Hoe ga je om met de angsten van de ander? (Angststoornis)
  • Durf jij je te laten zien? Of pas je je aan? (Burn-out)

Alive Adventure: Vanuit deze levende relaties ga je op weg om wensen, dromen en verlangens vorm te geven.

 • Je hebt wel een roeping: iedereen doet mee  (Psychose)
 • Je bent er met een reden: leef je droom, passie of verlangen (Depressie)
 • Laat je niet tegenhouden: angst en moed (Angststoornis)
 • Jouw uniekheid, is krachtig én kwetsbaar! (Burn-out)